Ναταλία Μελά - Γλύπτρια
 
ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΕΡΓΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
VIDEOS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣENGLISH
 
 
Ναταλία Μελά - Γλύπτρια
Ναταλία Μελά - Γλύπτρια
 

Μιλούν για την Ναταλία > Άγγελος Δεληβορριάς

Η ποιητική διάσταση της ύλης στις δημιουργίες της Ναταλίας Μελά

 

Η προσπάθεια να αναζητηθεί και να διερευνηθεί ο γενετικός του κώδικας των έργων της τέχνης, μόνο ως ένα βαθμό μπορεί να στηρίζεται στα μετρήσιμα ποσοτικά μεγέθη των συγκριτικών παραβολών, αν βέβαια οι επιδιώξεις της στοχεύουν κυρίως την αυτοτέλεια και την αυτονομία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αν δηλαδή επικεντρώνονται σε παραμέτρους που έχουν να κάνουν περισσότερο με ποιότητες της ιδιοσυστασίας. Αυτό σημαίνει ότι προέχει η αποκάλυψη της σχέσεως που διέπει την εσωτερική δημιουργική ανάγκη της έκφρασης προς τα εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία δέχεται ο δημιουργός και την αιτιολόγησή της, την ανίχνευση των διαδικασιών που συντονίζουν τις συνειδητές ή ασυνείδητες συνιστώσες της ιδιαιτερότητας ενός έργου τόσο με το περιεχόμενο της μορφοπλασίας όσο και με τη μορφοπλασία του περιεχομένου του. Χωρίς και πάλι να αποφεύγεται εντελώς ο κίνδυνος ενός υπέρμετρου υποκειμενισμού, μια τέτοια ερμηνευτική διάθεση παρακολουθεί πολύ πιο γόνιμα, θα μου επιτρέψετε να πω, αλλά και πολύ πιο παιδευτικά, την κοινωνική λειτουργία του καλλιτεχνικού γεγονότος.

συνεχίζει

 

Η Ναταλία Μελά επάνω στο έργο της "Κατσίκα",
έξω από το εργαστήριο της
[Φωτ. Αρχείο Ναταλίας Μελά]

   

Όροι Χρήσης